เหล่าจิตอาสามุกดาหาร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ที่บริเวณประตูระบายน้ำห้วยบางทราย โครงการชลประทานมุกดาหาร

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 (เวลา 09.30 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันสำคัญของชาติไทย “วันแม่แห่งชาติ” ณ บริเวณประตูระบายน้ำห้วยบางทราย โครงการชลประทานมุกดาหาร บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 3 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสา 904 รวมกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อม
ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนตลอดจนให้ทุกภาคส่วน มีความสามัคคีกัน มีจิตสาธารณะ ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ภาพ: สุระณรงค์ อ่อนสนิท/ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
ข่าว: ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
Share: