ผู้ว่าฯ มุกดาหาร พร้อมนายกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย-ญาติ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมุกดาหาร

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 (เวลา 08.30 น.) ที่อาคาร 40 ปี โรงพยาบาลมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีแพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมุกดาหาร ร่วมต้อนรับและนำเยี่ยมผู้ป่วย
Share: