“GI ผ้าหมักโคลนหนองสูง และสินค้าเด่นมุกดาหาร”✨

“GI ผ้าหมักโคลนหนองสูง และสินค้าเด่นมุกดาหาร”✨
📢 มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Thai Geographical Indication: GI) ผ้าหมักโคลนหนองสูง และสินค้าเด่นของจังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ยกขบวนสินค้าเด่นคุณภาพดี การันตีด้วยตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (the Thai GI Mark) และมุกดาหารแบรนด์ กว่า 30 บูธ มาให้ช้อป ชิม ใช้อย่างจุใจจากแดนไกลถิ่นอีสาน 🛒🛍
🟢 วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2566
🟢 พุธ – วันศุกร์ เวลา 11.00 – 21.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ 10.00 – 21.00 น.
📍 ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ภายในงานพบกับ
🔹 บูธแสดงและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ผ้าหมักโคลนหนองสูง และสินค้าเด่นของจังหวัดมุกดาหาร”
🔹 นิทรรศการ และ SHOW CASE ผลิตภัณฑ์ GI และสินค้าเด่น คุณภาพดีของมุกดาหาร
🔹 กิจกรรม “นาทีทอง” สินค้าราคาพิเศษ ช้อปของถูกใจ สบายกระเป๋า
🔹 การแสดงศิลปวัฒนธรรมถิ่นอีสาน และอื่นๆ ฯลฯ
จัดโดยจังหวัดมุกดาหาร
Share: