จังหวัดมุกดาหาร ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และนายบุญตา ศิริจันทร์ แรงงานจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 “เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1” ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
โดยมี นางพัชรินทร์ ฉลาดธัญญกิจ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดมุกดาหาร นายธัชชัย ใจคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์ณัฐนนท์ พีระภานุรักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายบุญโชค ชมเชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และสมาชิก TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้กำลังใจ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย “จังหวัดมุกดาหารเมืองแห่ง TO BE NUMBER ONE” และเพื่อให้เห็นภาพความสำเร็จของโครงการ “เยาวชนจังหวัดมุกดาหาร มีเป้าหมายชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”
ที่มา :
Share: