จังหวัดมุกดาหารเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 (เวลา 10.00 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร
นายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ด้วยวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กรมปศุสัตว์จึงจัดทำโครงการ ปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1- 15 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมประกอบด้วย การผ่าตัดทำหมัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี ปลูกจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตามพระปณิธานต่อไป
ทั้งนี้ มีประชาชนนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และรับบริการผ่าตัดทำหมัน ณ จุดบริการที่สำนักงานปศุสัตว์ อ.เมืองมุกดาหารเป็นจำนวนมาก
ภาพ สุระณรงค์ อ่อนสนิท
ข่าว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
Share: