ผู้ว่าฯมุกดาหาร สั่งตัดวงจรชีวิตยุงลาย ลดการระบาดไข้เลือดออก

วันที่ 12 กรกฏาคม 2566 (เวลา 13.30 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ที่ประชุมรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดดออก จังหวัดมุกดาหาร พบผู้ป่วยไข้เลือดออก สูงเป็นลำดับที่ 16 ของประเทศ โดยพบผู้ป่วยสะสม 382 ราย อัตราป่วย 108.65 ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีเสียชีวิต
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้มอบให้ทุกหน่วยงานช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ ให้ถึงประชาชนทุกครัวเรือนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการตัดวงจรชีวิตยุงลาย หยุดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ พร้อมทั้งให้มีการสุ่มตรวจในหมู่บ้าน ชุมชน อย่างจริงจัง เพื่อลดอัตราป่วยลงให้ได้
นอกจากนี้จังหวัดมุกดาหารยังเชิญชวน ทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ใน “สัปดาห์รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก จังหวัดมุกดาหาร” ระหว่างวันที่ 10 – 17 กรกฎาคม 2566 นี้ด้วย
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: