ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2566) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” จำนวน 120 แปลง ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้มอบโฉนดที่ดินพร้อม กล่าวแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับมอบโฉดที่ดินในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีโฉนดที่ดินเป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และสามารถนำโฉนดที่ดินไปหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
พร้อมทั้งยังฝากให้พี่น้องประชาชนได้หวงแหนที่ดินของตน อย่านำไปจำหน่าย จ่ายโอนโดยไม่จำเป็นและให้เก็บรักษาอย่าให้สูญหายหรือถูกผู้อื่นหลอกลวงเอาไป
นายเฉลิมศักดิ์ ดวงจันทร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่ากรมที่ดินได้จัดทำโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศในปีงบประมาณ 2566 โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครพนม – สกลนคร – มุกดาหาร – บึงกาฬ – อุดรธานี – หนองคาย ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินในจังหวัดมุกดาหารจำนวน 1 สาย สำรวจระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 31 พฤษภาคม 2566 จำนวน 430 แปลงพร้อมจัดพิธีแจกโฉนดที่ดินตามโครงการดังกล่าว จำนวน 120 แปลงในพื้นที่ตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ส่วนประชาชนที่รับมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้ มีความรู้สึกดีใจที่ได้รับโฉนดในที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกินมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ได้มีเอกสารครอบครอง
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: