รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชม บ้านมุกดา แกลลอรี่ – BAAN MUKDA Gallery

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และวัฒนธรรมจังหวัดภาคอีสาน เยี่ยมชม บ้านมุกดา แกลลอรี่ ที่มุกดาหารสแควร์ ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายผ้าและของที่ระลึกพื้นเมืองของจังหวัดมุกดาหาร ที่เน้นการออกแบบอย่างสวยงามและทันสมัย โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้คณะยังได้ชื่นชมการดำเนินการเพื่อสนับสนุนสินค้าพื้นเมืองและสนใจผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมุกดาหาร
เชิญเยี่ยมชม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของฝาก ของที่ระลึก ได้ที่บ้านมุกดาแกลเลอรี่ @MUKDAHAN SQUARE หรือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า)
เพจ : บ้านมุกดา แกลลอรี่ – BAAN MUKDA Gallery
Share: