ขอเชิญประชาชนรับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล ในวันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

🩺 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ขอเชิญประชาชนรับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล
🔴 ในวันอังคาร ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖
⏰ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองสระพัง ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Share: