กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างตลาดอินโดจีน

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2566) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จ.มห.) ครั้งที่ 4/2566
ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด มุกดาหาร พร้อมรายงานความคืบหน้าจากหน่วยดำเนินการ โครงการต่างๆ ประกอบด้วย
1. โครงการก่อสร้างตลาดอินโดจีน ขณะนี้ได้รับงบประมาณดำเนินการ งบกลางปี 2566 จำนวน 22 ล้านบาทเศษ ขึ่งจะดำเนินการในส่วนงานพื้นผิว และโครงสร้างชั้นบน
2. โครงการก่อสร้างทางรถไฟ บ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ได้เริ่มงานก่อสร้าง สัญญาที่ 1 (บ้านไผ่-หนองพอก) เมื่อเดือนมีนาคม 2566 และสัญญาที่ 2 (หนองพอก-สะพานมิตรภาพ 3) เริ่มเมื่อเมษายน 2566 ซึ่งโครงการกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในมีนาคม 2570 และพร้อมเปิดให้บริการเมษายน 2570
3. โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานมุกดาหาร มีความคืบหน้าการออกแบบทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบินและองค์ประกอบอื่นๆ กำหนดแบบแล้วเสร็จสิงหาคม 2566 กำหนดโครงการก่อสร้างฯแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ในปี 2573
ในครั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ยังได้เสนอจัดงานประเพณีลอยกระทงบูชาพระแม่คงคาและบวงสรวงพญานาคลุ่มน้ำโขงมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวถึงการเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ เมืองฉงจั่ว และศึกษาดูงานเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสาย จีน-ลาว ไปยังคุนหมิง มณฑลยูนนานมนระหว่างวันที่ 27-29 มิย 66 และ 2-7 กค.66 ทางจีนมีข้อเสนอให้สร้างความเข้าใจในเส้นทางการเดินทางโดยรถไฟจีน-ลาว ,การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า วัฒนธรรม การศึกษาและการท่องเที่ยว
ข่าว -วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: