มุกดาหาร เมืองปลายทางแห่งความสุข ดินแดนแห่งศรัทธา ในพญานาคของเมืองลุ่มน้ำโขง

✨ มุกดาหาร เมืองปลายทางแห่งความสุข ดินแดนแห่งศรัทธา ในพญานาคของเมืองลุ่มน้ำโขง
ชวนสายบุญ จับมือ 🗺️“ตามรอยเส้นทางการท่องเที่ยว “จาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา” จังหวัดมุกดาหาร
.
📸 พร้อมเช็คอินกันหรือยัง มีที่ไหนบ้างนะ ไปดูกันเลย
.
❖ พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช หรือปู่ศรีมุกดา กับคติความเชื่อหากมาสักการะจะทำให้ชีวิต “เจริญรุ่งเรือง เติบโต เลื่อนตำแหน่ง” ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
❖ พญาอนันตนาคราช กับคติความเชื่อหากมาสักการะจะทำให้ชีวิต “ร่มเย็น ร่มรื่น ราบรื่น” ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
❖ พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช กับคติความเชื่อหากมาสักการะจะทำให้ชีวิต “อุดมสมบูรณ์ มั่นคง มั่งคั่ง ร่ำรวย” ณ แก่งกะเบา อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๓๖๘๔
Share: