จังหวัดมุกดาหาร ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 6/2566

วันนี้ (29 มิถุนายน 2566) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม แก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุม
Share: