ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครรางวัล UNESCO International Literacy Prizes ประจำปี 2566

จังหวัดมุกดาหารขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครรางวัล UNESCO International Literacy Prizes ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องการดำเนินการที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านการรู้หนังสือ ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครรางวัล UNESCO International Literacy Prizes ประจำปี 2566

Share: