จังหวัดมุกดาหาร ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 (เวลา 07.00 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประกอบพิธีถวายพระกุศลฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และประชาชน ร่วมพิธี ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมีพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานสงฆ์
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ถวายธูปเทียนแพหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พร้อมประกอบพิธีสงฆ์ และร่วมทำบุญตักบาตร พร้อมส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวมุกดาหารถวายพระกุศล ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 96 ปี ของ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพรมหาเถร)”สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระนามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์ ฉายา อมฺพโร เป็นสมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยทรงเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต แม่กองงานพระธรรมทูต ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2470 ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ ณ ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: