เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 (เวลา 10.00 น.) นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางนีรนาท มณีฤทธิ์ และนางคมนิจ ศรีสม พร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรม โอลิมปิค เดย์ ระหว่างวันที่ 23 -25 มิถุนายน 2566 ที่จังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพ และพิจารณาจัดทำงบประมาณและแผนงาน โครงการ ประจำปี 2567 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารแห่งใหม่ และยังพิจารณางบประมาณในการดำเนินการสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน สร้างห้องน้ำ และมอบถุงยังชีพ ให้ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ยังกล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารได้กำหนดจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย จังหวัด มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และนครพนม โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดเป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมบรรยายพิเศษ ด้วย
ข่าว : วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ภาพ : อรรถพล หมื่นทุม
Share: