เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตามและออกเยี่ยม ผู้พิการ ผู้สูงอายุ

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 (เวลา 09.30 น.) ณ บ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 2 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตามและออกเยี่ยม ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ราย นางแอ้ม หลาบโพธิ อายุ 94 ปี (ผู้สูงอายุ) โดยได้พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจในการดำรงชีพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งได้สร้างกำลังใจ รอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้ที่ได้รับการเยี่ยมเป็นอย่างมาก
ในโอกาสนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และข้าวสาร จำนวน 1 ชุด
โดยมี นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง ปลัดอำเภอดงหลวง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ,กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ,รพ.สต. และ อสม. ในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่มอบด้วย
Share: