ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ขอเชิญประชาชนรับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล

🩺 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ขอเชิญประชาชนรับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล
🔴 ในวันอังคาร ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
⏰ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ โรงเรียนบ้านภูล้อม หมู่ที่ ๗ บ้านภูล้อม ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
Share: