สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

 

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat : MRCS) รับสมัคร 2 ตำแหน่ง

(1) ตำแหน่ง Personal Assistant to CEO

(2) ตำแหน่ง Communication Officer for Press

ปฏิบัติงาน ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Share: