ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ThaiD หรือ thai Digital Identity

📲 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ThaiD หรือ thai Digital Identity โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้พัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการติดต่อราชการ ทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

Share: