เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2566

เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด Give Blood, give plasma, share life, share often. เพื่อรณรงค์และสร้างเสริมพลังคนรุ่นใหม่ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้บริจาคโลหิต โดยโลหิตที่ได้จะต้องเป็นโลหิตที่ปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย รวมทั้งยังส่งสร้างเสริมคนรุ่นใหม่เป็นผู้บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นอีกด้วย
โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันที่วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่อาคาร 250 ปี มุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
❤️ ผู้ร่วมบริจาคโลหิตจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึก World Blood Donor Day… ฟรี 1 ตัว
Share: