ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ! อนาคตประเทศไทยกับรัฐบาลดิจิทัล พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

📣 ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ! อนาคตประเทศไทยกับรัฐบาลดิจิทัล
พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
โดยได้รับเกียรติจาก
📍นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร.
ในหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
📍นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในหัว ข้อความสำคัญของพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
📍ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ในหัวข้อ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐเป็นหลัก (G2G/G2C)
📍ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ในหัวข้อ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่นำมาใช้ได้กับทั้งภาครัฐและเอกชน
8 มิ.ย. 66 เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ห้อง Mayfair B
🔴รับชม Facebook LIVE🔴ได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา👉🏼 www.facebook.com/profile.php?id=100067378185076
Share: