จิตอาสาฯ มุกดาหาร ร่วมใจทำความดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครบรอบ 45 พรรษา

วันนี้ (2 มิถุนายน 2566) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครบรอบ 45 พรรษา 3 มิถุนายน 2566 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย มีข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ กำจัดวัชพืช ตัดตกแต่งกิ่งไม้ และร่วมกันปลูกต้นไม้ น้อมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้มีพระชนมายุยั่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกร สืบไป
ภาพ: สุระณรงค์ อ่อนสนิท / อรรถพล หมื่นทุม
ข่าว: อรรถพล หมื่นทุม
Share: