ผู้ว่ามุกดาหารแจ้งข่าวดี #ตลาดอินโดจีน มุกดาหาร

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 (เวลา 13.00 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เรียกประชุมหน่วยงานรับผิดชอบโครงการก่อสร้างซ่อมแชมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานจังหวัด เทศบาลเมืองมุกดาหาร อบจ มุกดาหาร พร้อมด้วยผู้จัดการโครงการฯ ตัวแทนผู้รับจ้างจาก บริษัทอัครกร ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร แจ้งให้ทราบว่า งบประมาณโครงการฯ ทั้งหมด ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเป็นเงิน 94 ล้านบาท วันนี้ ได้รับงบประมาณมาแล้วจำนวน 22 ล้านบาทเพื่อดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2566 ส่วนที่เหลืออีก 72 ล้านบาท จะตั้งงบประมาณในปี 2567 พร้อมยืนยันว่าสามารถหางบประมาณดำเนินการให้แล้วเสร็จ
พร้อมกำชับให้หน่วยดำเนินการได้บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามงวดงานงวดเงินและเป็นไปตามแบบแปลน
จากนั้นได้ลงพื้นที่พร้อมหน่วยงานและผู้รับจ้างตรวจสภาพตลาดอินโดจีนเพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ทราบตามข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงกับสื่อมวลชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้ชาวมุกดาหารได้มีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานโครงการได้แล้วเสร็จแน่นอน โดยจะเริ่มปรับพื้นที่ด้านบน ปรับภูมิทัศน์ เพื่อใช้ประโยชน์ได้ทันที
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า นับเป็นข่าวดีสำหรับชาวมุกดาหารและนักท่องเที่ยวที่เคยมาสัมผัสบรรยากาศริมน้ำโขงจังหวัดมุกดาหารที่เคยได้ชมทัศนียภาพทิวทัศน์ที่ประทับใจ
วันนี้ขอให้เชื่อมั่นว่าบรรยากาศชายโขงตลาดอินโดจีน จะมีการเปลี่ยนแปลงสมกับการรอคอย
นอกจากนี้ จังหวัดยังมีแผนพัฒนาปรับพื้นที่บริเวณชายโขงต่อไปจนถึงสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 อีกกว่า 10 กม.เพื่อเป็นพื้นที่สันทนาการและรองรับนักท่องเที่ยว ที่มาเยือนจังหวัดมุกดาหาร
ข่าว -วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ภาพ – ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
Share: