พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

❖ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.
❖ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
หมายเหตุ : การแต่งกาย
– ข้าราชการ : ชุดปกติขาว
– ประชาชน : ผ้าไทยโทนสีขาว หรือสีอ่อน/ชุดสุภาพ นักเรียน/นักศึกษา ชุดตามสังกัดฯ
Share: