กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดมุกดาหาร

❖ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดมุกดาหาร และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
* พิธีทำบุญตักบาตร (ภาคเช้า) เวลา ๐๖.๐๐ น.
* พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนาและพิธีเวียนเทียน (ภาคค่ำ) เวลา ๑๘.๓๐ น.
❖ วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
❖ การแต่งกาย :
– พิธีทำบุญตักบาตร
ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว
ประชาชน : ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ โทนสีม่วง
– พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนาและพิธีเวียนเทียน
ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป : แต่งกายด้วยชุดสีขาว/สีอ่อน หรือ ชุดปฏิบัติธรรม
Share: