จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเปิดกล่องของขวัญเพื่อ SME ปี 2566 สัญจร จังหวัดมุกดาหาร

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร นายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานเปิดกิจกรรมมอบของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566 สัญจร ณ จังหวัดมุกดาหาร จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งการกิจกรรมเปิดกล่องของขวัญในวันนี้ เป็นโอกาสที่ดีของหน่วยงานภาคีเครือข่ายระหว่างสถาบันการเงิน และ ภาคเอกชน ที่ได้บูรณาการความร่วมมือ สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ให้แก่ SMEs และเพิ่มโอกาสที่ให้ความสำคัญการเติบโตของผู้ประกอบการ SMES จะเห็นได้จากการสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ และผู้ประกอบการเดิมที่ต้องการขยายตลาดและพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการผลักดันนโยบายการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และแสวงหาโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและบริการในตลาดสากลได้มากยิ่งขึ้น และนำข้อมูลไปพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารต่อไป
Share: