ข้อมูลการติดต่อ

ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร. 042 611 330 มท. 49121 (สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร)
โทรสาร 042 611 330
เปิดทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนัตฤกษ์)
โปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : mukdahan_poc@hotmail.com, saraban_mukdahan@moi.go.th
 

Share: