นักศึกษา วปอ. รุ่น 63 หมู่ช้าง ส่งมอบโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากแม่น้ำโขง ให้กลุ่มเกษตรกร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

19 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่น 63 หมู่ช้าง ร่วมส่งมอบโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากแม่น้ำโขง ให้กลุ่มเกษตรกร อำเภอดอนตาล ซึ่งโครงการตั้งอยู่ ณ หมู่ 1 บ้านตอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายอำเภอดอนตาล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนตาลและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ร่วมในพิธีรับมอบ
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 63 (วปอ.)หมู่ช้าง ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการสนับสนุนโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากแม่น้ำโขง ให้กลุ่มเกษตรกร อำเภอดอนตาล จำนวน 300,000.(สามแสนบาท) เพื่อช่วยให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้สูบน้ำจากแม่น้ำโขงมาใช้ทำการเกษตรในหน้าแล้ง ทั้งการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์
สำหรับโครงการ(ต้นแบบ)แล้งนี้ต้องมีน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากแม่น้ำโขงได้ทำต้นแบบที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และใช้ประโยชน์ได้จริงในการทำศูนย์เรียนรู้โคกหนองนา และต้องการให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขง หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำจากแม่น้ำโขงขึ้นมาใช้ทำการเกษตรเพื่อ ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในหน้าแล้ง และมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: