มุกดาหาร จัดการแข่งขันจักรยานยนต์วิบาก “ป่าภูขวางเอ็นดูโร่ครั้งที่ 1″ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 (เวลา 10.00 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานยนต์วิบาก “ป่าภูขวาง เอ็นดูโร่ครั้งที่ 1” ที่บริเวณป่าชุมชนภูขวาง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายอำเภอเมืองมุกดาหาร นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
นายสันติ ทรัพย์ส่งเสริม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ร่วมกับชมรมมุกดาหารเอ็นดูโร่ไทยแลนด์ กำหนดจัดการแข่งขัน “ป่าภูขวาง เอ็นดูโร่ ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 6 -7 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณป่าชุมชนภูขวาง ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร ตนเองในฐานะคณะกรรมการผู้จัดกิจกรรม มีความตั้งใจที่จะแสดงออกถึงความสามารถในการแข่งขัน จักรยานยนต์ประเภทเอ็นดูโร่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ตำบลบ้านโคก และส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยรายได้ส่วนหนึ่งได้มอบให้กับเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) พื้นที่ตำบลบ้านโคก และมอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อีกด้วย
Share: