จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2566) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเหล่าข้าราชการและพสกนิกรในจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นประธานพิธีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ถวายเครื่องไทยธรรม ประธานในพิธีทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ประธานในพิธีกรวดน้ำ จากนั้นจะได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร รับบิณฑบาต เสร็จสิ้นพิธี
ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ภาพ : ทีมงานช่างภาพพิธีการจังหวัดมุกดาหาร
ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม
Share: