พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดกิจกรรมพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาอุดมอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญเครื่องสังฆทานและไทยธรรมพระราชทานถวายแด่เจ้าคณะตำบลนาอุดมอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารและจัดกิจกรรมพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาอุดม ที่โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลนาอุดมอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ผบ.มทบ.210 และนายอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ
พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นประธานประกอบพิธีเชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน กล่าวคำถวายสังฆทานประเคนผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทานถวายแด่เจ้าคณะตำบลนาอุดมและประเคนเครื่องไทยธรรมพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ 39 รูป มอบสิ่งของพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่หน่วยราชการ ผู้ร่วมงาน และประชาชนในพื้นที่
จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมอารยะเกษตร โคกหนองนาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และโรงครัวพระราชทาน จากนั้นออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนาอุดม
ส่วนในภาคบ่ายมีกิจกรรมสรุปถอดบทเรียนองค์ความรู้โครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวทางพระราชดำริด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังและการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบำบัดผู้ติดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยพลโทสมบัติ ธัญญะวันท์นายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 หน่วยถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
สำหรับกิจกรรมพระราชทานในครั้งนี้มีประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน ต่างปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
ข่าว วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ภาพ -ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
Share: