เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่กิจการงานของสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 130 ปี วันที่ 26 เมษายน 2566

Share: