ผู้ว่ามุกดาหารตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักและด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สั่งเฝ้าระวัง กวดขันวินัยจราจร

15 เมษายน 2566 นายวรญาณ บุณราช เยี่ยมจุดตรวจหลักและด่านชุมชน ที่จุดตรวจหลักบริเวณแยกบ้านก้านเหลืองดง ต.หนองแคน อำเภอดงหลวง และจุดตรวจด่านชุมชนแยกดงมอน อำเออเมือง จ.มุกาหาร ซึ่งทั้ง 3 แห่ง ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยังไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ขณะนี้เป็นช่วงที่ประชาชนเริ่มเดินทางกลับ จังหวัดมุกดาหารได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝ้าฝืนกฎจราจร การไม่สวมหมวกนิรภัย และการดื่มแล้วขับ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งให้อำเภอ ตำรวจในพื้นที่ และกรรมการหมู่บ้านเฝ้าระวัง กวดขันการใช้จักรยานยนต์ที่ไม่ปลอดภัยในเด็กและเยาวชนในพื้นที่
และในช่วงนี้ มีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากพายุฤดูร้อน มีฝนตกส่งผลให้พื้นผิวถนนเปียกลื่นขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยให้ใช้รถติดไซเรนออกเตือนประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อเพิ่มความระมัดระวัง
นอกจากนี้ขอให้พี่น้องประชาชนระวังพายุฤดูร้อนในวันที่ 15-16 เมษายนนี้ โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโซกแรง ซึ่งอาจทำให้มีสิ่งกีดขวางการจราจร อาทิ ต้นไม้ และป้ายต่าง ๆ หักหรือโค่น รวมทั้งสภาพถนนที่เปียกลื่น ทัศนวิสัยในการขับขี่ที่จำกัด จึงขอให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชน เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง และสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่และโดยสารยานพาหนะ
ข่าว/ภาพ วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: