มุกดาหาร-ผู้ว่าฯมุกดาหาร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคำอาฮวน

วันนี้ (11 เมษายน 2566) เวลา 10.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดกิจกรรมโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคม ในรูปกระบวนการ ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะ ,ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคำอาฮวนร่วมกิจกรรม
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน พร้อมคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุฯ เนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรม มีการแสดงจากนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรม รดน้ำขอพร การให้ความรู้ด้านโภชนาการและการดูแลสุขภาพ การป้องกันภาวะซึมเศร้า
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า ผู้สูงอายุมีความสำคัญในการถ่ายทอดสิ่งดีงาม วัฒนธรรมประเพณี ส่งต่อถึงลูกหลานเพื่อให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป จึงขอให้ลูกหลานให้ความรักดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุเพื่อให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: