ปิดฉากการแข่งขันมวยไทย “มวยไทยท้องถิ่น จากรากหญ้าสู่งสากล” ปีที่2 (รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด)

วันที่ 9 เมษายนม 2566 เวลา 19.30 น. ณ มุกดาหารสแควร์ จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทย รายการ “มวยไทยท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากล” ปีที่ 2 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด คลัสเตอร์ 3-5 พร้อมด้วยนางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช นายกเหล่ากาชาด นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ปลัดจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติและชมการแข่งขันฯ ซึ่งในวันนี้มีนักมวยเข้าร่วมการแข่งขัน 12 คน 6 คู่ โดยผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้จะได้เข้าไปแข่งขันในรอบคัดเลือกตัวแทนภาค

Share: