ผู้ว่าฯ มุกดาหาร ไถ่ชีวิตโค เพื่อมอบให้คนตาบอด ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันนี้ (10 เมษายน 2566) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค เพื่อมอบให้คนตาบอดในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศนั้น ในส่วนของจังหวัด มุกดาหาร สมาคมฯ ได้นำโคมามอบให้คนตาบอด ครอบครัวละ 2 ตัว จำนวน 16 ครอบครัว รวมเป็นโคทั้งสิ้น 32 ตัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปให้คนตาบอดที่เป็นเกษตรกรเลี้ยง โดยห้ามนำโคที่ได้รับการไถ่ชีวิต จากโรงฆ่าสัตว์ไปฆ่าหรือขาย แต่ให้จำหน่ายเพื่อเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ เท่านั้น โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเปิดงานและทำพิธีรับมอบโคให้คนตาบอด คล้องพวงมาลัย และให้อาหารโค โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า “รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้นำโคมามอบให้คนตาบอดที่เป็นเกษตรกรและครอบครัว ทั้ง 16 ครอบครัว ผมขอชื่นชมการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ โคถือเป็นสัตว์ใหญ่ที่มนุษย์เลี้ยงไว้ใช้งานและเป็นอาหาร การทำบุญไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์ จึงถือเป็นบุญใหญ่ ในการให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์โลก และยังได้บุญต่อที่สอง โดยการมอบโคให้คนตาบอดที่เป็นเกษตรกรได้นำไปเลี้ยงเพื่อจำหน่ายลูก ให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ผมขอให้ทุกท่านที่ได้รับมอบโคในวันนี้ ตั้งใจประกอบ อาชีพและดูแลดุจญาติมิตรของท่าน”
Share: