มุกดาหารเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2566

วันที่ 10 เมษายน 2566 (เวลา 09.30 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดมุกดาหาร ณ มุกดาหารสแควร์ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารหลังเก่า โดยมีนายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธี
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานเพื่อลดความสูญเสีย และสร้างความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินการบูรณาการผนึกกำลังทั้งทหาร ตำรวจ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีวินัยจราจร รวมทั้งลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ โดยศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 14 จุดด่านชุมชน 59 จุด และจุดบริการประชาชน 12 จุด เพื่อรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีพ.ศ.2566 นี้
ข่าว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
ภาพ สุระณรงค์ อ่อนสนิท
Share: