สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จับสลากคัดเลือกผู้จะได้ขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 100 ราย

วันที่ 8 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือกผู้จะได้ขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 100 ราย โดยวิธีจับสลาก และมีการถ่ายทอดสดการจับสลากผ่าน Facebook Live สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้บริหารภาครัฐและเอกชน ได้แก่ นายด่านศุลกากรมุกดาหาร ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ผู้แทนสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ผู้อำนวยการ สนง.คปภ.จังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ผู้จัดการสาขาอาวุโส/บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันมุกดาหาร ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขามุกดาหาร (ธ.พ.ว.) ผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขามุกดาหาร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งพ่อค้า ประชาชนร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในการจับสลากฯ
ตรวจสอบรายชื่อ ผลการจับสลากผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร : 🔽
Share: