พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญไปสรง “พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญไปสรง “พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร”
.
ในงานสืบสานบุญประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๖
ณ รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ในวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
Share: