บรรยากาศการรับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต จังหวัดมุกดาหาร มีสีสันบรรยากาศคึกคัก

(3 เมษายน 2566) กกต.มุกดาหาร ใช้สถานที่ หอประชุม250 ปีจังหวัดมุกดาหาร เป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน 2566
บรรยากาศเช้าวันแรกคึกคักเป็นอย่างมาก มีผู้สมัคร พี่น้องประชาชนและกองเชียร์ของผู้สมัครต่างๆ มาร่วมให้กำลังใจ มีดอกไม้ ป้ายเชียร์ รถแห่ ของแต่ละพรรคมาร่วมเชียร์และให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก โดยผู้สมัครทุกรายมาก่อนเวลา 08.30 น. ทางผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมุกดาหาร จึงดำเนินการ ได้กำหนดให้มีการจับสลากลำดับในการที่จะจัดลำดับเพื่อลงทะเบียนผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต ของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ตรวจเยี่ยมการรับสมัครฯ พร้อมกล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้มอบนโยบายให้ ทุกส่วนราชการรวมทั้งภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายได้ให้ความร่วมมือกับการบริหารจัดการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ และฝากถึงประชาชนให้เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง แสดงพลังออกมาใช้สิทธิใช้เสียง ส่วนประชาชนที่มีหน้าที่ประจำหน่วย ขอให้ทำหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้การเลือกตั้งของจังหวัดเป็นไปด้วยตวามเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรมและได้คนดีมาบริหารบ้านเมือง
สำหรับการรับเ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร ช่วงเช้าวันแรก มีผู้สมัคร เขต 1 จำนวน 7 คน เขต 2 จำนวน 8 คน ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมี 2 เขตเลือกตั้ง ส.ส. 2 คน
ข่าว : วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จัวหวัดมุกดาหาร
ภาพ : อรรถพล หมื่นทุม
Share: