ผู้ว่ามุกดาหาร ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านประสบวาตภัย พายุฤดูร้อน 12 หลังคาเรือน ในพื้นที่อำเภอดอนตาล

วันนี้ (2 เมษายน) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัยจากเหตุเกิดพายุฤดูร้อนในเขตพื้นที่บ้านโคกสว่าง ต.เหล่าหมี มีบ้านเรือนประชาชน ซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุจำนวน 12 หลังคาเรือน เมื่อเย็นวานนี้ (1 เมษายน 2566)
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นานชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล ส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร พมจ.มุกดาหาร อบจ.มุกดาหาร เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบภัย ในพื้นที่ตำบลเหล่าหมี อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พร้อมให้การช่วยเหลือ โดยมอบ ถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สิ่งของ และเงินช่วยเหลือ ครัวเรือนละ 3000 บาท โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอดอนตาล อบต.เหล่าหมี และ อพปร. ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย และทางจังหวัดมุกดาหารจะดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไป
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวให้กำลังใจผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนโดยทางราชการได้เร่งให้การช่วยเหลือโดยเร็ว และขอให้ประชาชนระมัดระว้งสำรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบ้านเรือน หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร
หากเกิดเหตุ ให้แจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประสานความช่วยเหลือ หรือโทรสายด่วน ปภ. 1784 ได้ ตลอด 24 ชม.
ข่าว วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ภาพ -อรรถพล หมื่นทุม
Share: