จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันสำคัญของชาติไทย “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 29 มีนาคม 2566 (เวลา 09.00 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันสำคัญของชาติไทย “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ วัดบ้านย้อมพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายอำเภอดงหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ วิทยากรจิตอาสา 904 เหล่าจิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดเศษขยะและเศษใบไม้อย่างพร้อมเพรียง
ด้วยวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งทรงเป็นพระโอรสพระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับพระเจ้าจอมมารดาเรียม เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2330 ทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรงปกครองประเทศด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงเสริมสร้างกำลังป้องกันราชอาณาจักร โปรดให้สร้างป้อมปราการตามปากแม่น้ำสำคัญ และหัวเมืองชายทะเลพระองค์ได้ทรงป้องกันราชอาณาจักรด้วยการส่งกองทัพไปสกัดทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ ไม่ให้ยกทัพเข้ามาถึงชานพระนคร และขัดขวางไม่ให้เวียงจันทน์เข้าครอบครองหัวเมืองอีสานของสยาม นอกจากนี้พระองค์ยังทรงประกาศห้ามสูบฝิ่น มีการเผาฝิ่น และโรงยาฝิ่น เพื่อส่งเสริมศีลธรรมในบ้านเมือง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสรรคต ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานองค์ตะวันออก เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2394 สิริรวมพระชนมพรรษา 63 พรรษา 2 วัน เวลาที่ครองราชย์ 26 ปี 8 เดือน 12 วัน
เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” จังหวัดมุกดาหารจึงจัดกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
ภาพ : สุระณรงค์ อ่อนสนิท
ข่าว : ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
Share: