ผู้ว่าฯมุกดาหารเปิดงาน ครบรอบ 60 ปี ดอนตาลบ้านเฮา ขับเคลื่อนเป็น เมืองดอนตาลน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

28 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราขการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 60 ปี ดอนตาลบ้านเฮา ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวอำเภอตอนตาลร่วมงาน
นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล กล่าวรายงานการจัดงาน “ครบรอบ 60 ปี ดอนตาลบ้านเฮา“ มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอำเภอดอนตาลให้เกิดแนวคิดการเหลียวหลังแลหน้าด้านการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งในอดีตอำเภอดอนตาลเป็นพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ทางความคิดและยังเป็นพื้นที่ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและประทับแรม ณ ฐานวรพัฒน์ สร้างความสงบร่วมเย็นในพื้นที่
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวชื่นชมการจัดงาน “ครบรอบ 60 ปี ดอนตาลบ้านเฮา” เพื่อขับเคลื่อนเป็น เมืองดอนตาลน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ได้แสดงให้เห็นถึง ความภาคภูมิใจด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์เช่น เรือขุดจากต้นตะเคียนที่เคยชิงแชมป์ระดับประเทศเคยได้รับรางวัลพระราชทานฯซึ่งเป็นความทรงจำอันงดงาม มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนตอนตาลวิทยา การแสดงรำพื้นเมืองของชาวดอนตาล และยังได้มอบรางวัลคนดีศรีดอนดอล ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้เป็นอย่างในการทำความดีสาขาต่างๆ มีการแสดงหมอลำผญา เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
การจัดงาน “ครบรอบ 60 ปี ดอนตาลบ้านเฮา” ขับเคลื่อนเป็น เมืองดอนตาลน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชมและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าขายชายแดน จัดขึ้นว่างวันที่ 24 -29 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาอำเภอดอนตาล
ข่าว วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ภาพ – ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
Share: