เหล่ากาชาดมุกดาหาร สร้างสุขเยี่ยมคุณแม่หลังคลอดในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันนี้ (16 มีนาคม 2566) นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมคุณแม่หลังคลอด ในโครงการ “ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่แม่และเด็ก ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566” จำนวน 6 รายในเขตพื้นที่อำเภอดอนตาล และได้มอบของใช้ที่จำเป็นให้คุณแม่หลังคลอดแล้ว ทั้งนี้ได้เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ แพทย์ประจำตำบลและทีม อสม. บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ รวมถึงผู้นำชุมชน นายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีส่วนร่วมในการดูแลพี่น้องประชาชนชาวมุกดาหารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย

Share: