จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรม สภากาแฟ ครั้งที่ 4 ณ บ้านสวนสมบูรณ์ “สมาคมเวียดนามแห่งประเทศไทย ”

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิด สภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2566 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร สมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านสวนสมบูรณ์ “สมาคมเวียดนามแห่งประเทศไทย ” เพื่อร่วมพูดคุยปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการ สร้างความใกล้ชิดผูกพันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และทุกภาคส่วน
การจัดงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร และองค์กรภาคเอกชน ร่วมเป็นเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร เดือนละครั้งเพื่อต้องการให้เป็นเวทีในการพบปะพูดคุยเพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวของทุกภาคส่วนเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาจังหวัดให้ความความเจริญก้าวหน้าต่อไป
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารยังได้จัดรายการ “ผู้ว่าฯพบประชาชน” นอกสถานที่ ในเวลา 08.10-09.00 น. ออกอากาศทาง สวท.มุกดาหาร เอฟ.เอ็ม. 99.25 มฮ. และ live ทางเพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อสื่อสารกับพี่น้องประชาชนผ่านทางรายการ ในเรื่อง การยืนยันตัวตนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลมุกดาหารแชมเปียนส์คัพ 2023 การช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดด้วยการบำบัดรักษา
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ภาพ- ณัฐรัชต์ หงษ์คำ /อรรถพล หมื่นทุม
Share: