ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดงาน “โฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย ไหว้พระไกรสรราชเมืองหนองสูง” ประจำปี 2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566 (เวลา 19.00 น.) ณ บริเวณริมหนองน้ำสาธารณะหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานประจำปี “โฮมเหง้าเผ่าผู้ไทย ไหว้พระไกรสรราชเมืองหนองสูง ประจำปี 2566
ภายในงาน ชม ช็อป ใช้ ผลิตภัณฑ์ของชุมชน แต่ละตำบล ชมการแสดงจากโรงเรียนต่างๆ การแสดงพิธีเหยา การเดินแบบผ้าพื้นเมือง ชมการแสดงดนตรีบนเวทีกลาง และมีสินค้าอีกมากมาย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2566 โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าว
📸 ภาพจาก : เพจ ถนนคนเดินหนองสูง ถนนวัฒนธรรมผู้ไทยหนองสูง

Share: