ผู้ว่าฯมุกดาหาร แจ้งเตือนประชาชนระวังพายุฤดูร้อน 12-14 มีนาคม นี้

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จากการติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้ออกประกาศเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1 (17/2566) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 05.00 น.
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะ ของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2566
จังหวัดมุกดาหาร จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
หากพบเห็นสาธารณภัยอันเกิดจากสภาวะอากาศดังกล่าว ขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน ให้แจ้งเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดภัย ตำรวจสายด่วน 191, บาดเจ็บฉุกเฉินสายด่วน 1669 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4263-3101, 0-4261-2243 สายด่วนสาธารณภัย 1784 หรือที่ Line official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ
Share: