ผู้ว่าฯ มุกดาหาร นำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา

วันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีพระมหามงคล มงฺคลฺคุโณ เป็นประธานสงฆ์และแสดงธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์และนำประกอบพิธีเวียนเทียน รอบอุโบสถ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
สำหรับวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก มีเป็นใจความสำคัญ ว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”
Share: