จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 8:30 น นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศร มาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566” โดยมีส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี ที่หอประชุม 250 ปีจังหวัดมุกดาหาร
ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ในการถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในการเสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพ และการแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 ณ ลุมพินีสถาน จึงได้กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
Share: