เด็กประถมมุกดาหารคว้ารางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง โรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสซอรี่ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในนามตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 คน เข้าพบนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 1 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา โดยมีโรงเรียนที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 51 โรงเรียน โดยนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสซอรี่เข้าแข่งขันจำนวน 3 คน ดังนี้
1. เด็กชายธนพัฒ กฤธนาพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. เด็กชายภูวิช แซ่คู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. เด็กชายอามีน นามประกาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ทั้งนี้ นักเรียนได้สาธิตวิธีการทำงาน และบังคับหุ่นยนต์ให้ผวจ.มุกดาหารได้รับชม โดย ผวจ.มุกดาหารได้กล่าวชมเชย ให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นักเรียนทั้ง 3 คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันดังกล่าวให้กับนักเรียนทั้งสามคน
Share: